Puppycursus in je bedrijf

Blog

Wanneer begin jij met trainen?

Ik heb een jonge hond, een Labrador. Hij heet Sammie en is nu ongeveer een half jaar. Elke zondagochtend sta ik met hem op een verlaten parkeerplaats met andere hondenbezitters voor een puppycursus. De naam puppycursus is overigens misleidend, want de pup leert daar niet zo heel veel. Het baasje als het goed is wel.

Als baasje leer ik hoe ik Sammie zo ver krijg dat hij doet wat ik wil en dat ik geduld moet hebben als dat niet zo is. We trainen bijvoorbeeld gaan liggen bij het commando ‘af’. Het trainen van honden gaat op basis van het belonen van goed gedrag. Gedrag waarvoor de beloning wordt gegeven, zal de hond graag vaker vertonen.

Bij het belonen is het belangrijk om te weten wat de hond motiveert. Het heeft even een paar weken gekost om uit te vinden wat Sammie het meeste motiveert, maar nu is het simpel: oude kaas. Daar doet hij alles voor.

Andere manier van werken? Ander gedrag
Digitalisering en het gebruik van nieuwe ICT in organisaties vraagt ook om nieuw gedrag. Of het nu om projectbewaking, uren boeken of het aanscherpen van het inkoopproces gaat. Het op een andere manier werken en samenwerken, vraagt om ander gedrag. Maar mensen zijn geen honden, wij zitten net iets complexer in elkaar.

We denken wel eens dat we voor de equivalent van oude kaas, namelijk geld, in beweging komen. Maar dat is slechts deels zo. Ook Daniel Pink (2009) onderbouwt dit in zijn boek Drive: the surprising truth about what motivates us. Hij legt uit dat geld wel degelijk motiverend is, maar dat mensen pas echt in beweging komen door intrinsieke motivatie. Wanneer ze van binnen voelen dat iets zinvol, fijn of goed is. Wanneer ze geïnspireerd worden en bij mogen dragen aan een belangrijk doel.

Wat is dan die intrinsieke motivatie?
Wat intrinsieke motivatie is, verschilt per mens, maar er zijn wel een paar basiselementen. Volgens Pink is intrinsieke motivatie terug te vinden in drie elementen: autonomie, zingeving en meesterschap. Autonomie gaat over het zelf kunnen maken van keuzes. Bijvoorbeeld over tijdsindeling en welke taken diegene wil uitvoeren. Meesterschap gaat over het echt goed zijn in je werk, maar ook over het krijgen van nieuwe uitdagingen, support en tijd voor verdere zelfontwikkeling. Zingeving betekent dat mensen het gevoel willen hebben dat ze echt iets nuttigs doen op het werk. Dit gaat voorbij het eigenbelang zoals geld. Net als ik bij de pup even moest zoeken naar de ‘oude kaas’, kan het ook even zoeken zijn naar wat welke medewerker motiveert.

De kracht van herhaling
Overigens ben je er alleen met de intrinsieke motivatie nog niet. Ik schreef al dat een pup op de cursus zelf niet zo veel leert. Met de pup moet je de hele week, liefst een aantal keer per dag, een minuut of vijf oefenen om het gewenste nieuwe gedrag aan te leren. Doe je dat niet, dan kan de pup de volgende week nog niks.

Dit werkt bij mensen wel ongeveer hetzelfde. Als we nieuw gedrag willen aanleren en willen zorgen dat het een gewoonte wordt, dan moeten we het minimaal zeven weken achter elkaar iedere dag doen. Pas dan kunnen we het op de automatische piloot.

Verandering omarmen betekent stappen zetten
Dus wil je succesvol digitaliseren, en je collega’s in beweging krijgen om nieuw gedrag vaker te vertonen? Ga op zoek naar hun intrinsieke motivatie én houd er dan rekening mee dat ook mensen getraind moeten worden, en tijd nodig hebben om zich nieuw gedrag echt eigen te maken.

Dan zul je zien hoe je medewerkers verandering omarmen. Dat ze zelf met ideeën en voorstellen voor verbetering komen. Dat collega’s in beweging komen en initiatief nemen om die extra stap te zetten. Dus, wanneer ga jij op zoek naar de intrinsieke oude kaas van jouw medewerkers en beginnen met trainen?

Wil je meer weten over hoe je mensen kunt betrekken in het proces van verandering? Bij Maxedy organiseren we geen puppycursus. Wél kunnen we je helpen om een digitale strategie te formuleren, waarin de elementen mensen, processen en technologie de sleutel naar succes zijn. Neem contact met ons op als je meer wilt weten.

 

Naam:Daniëlle Stout

Functie:Marketing Communicatie

Bedrijf:Van Meijel Automatisering B.V.

Sluiten

Download klantcase Van Werven