De kracht van eenvoud

Blog

Complexiteit in organisaties

Met het groeien van een organisatie groeit ook de behoefte aan structuur. In zekere zin is deze structuur altijd al aanwezig. In een kleine organisatie verloopt dit echter vaak naadloos. Communicatielijnen zijn kort en doordat er een (relatief) kleine groep mensen samenwerkt kan er een hoge mate van transparantie zijn.

In het boek The Lean Startup wordt duidelijk uitgelegd dat vanaf een bepaald punt deze ‘vrije vorm’ van een organisatie niet meer volstaat. De schrijver gaat vervolgens verder met uitleggen hoe die structuur flexibel ingevuld kan worden. Daarnaast beschrijven meerdere bronnen de verschillende groeifasen die een organisatie doormaakt. ScaleUpCompany, nlgroeit, en Graydon beschrijven allen vijf groeifasen waarin een organisatie zich kan bevinden. Al deze fasen vragen om hun eigen strategie. Een van de kernpunten is dat een grotere hoeveelheid personeel leidt tot een grotere complexiteit. Meer mensen moeten immers met elkaar samen kunnen werken teneinde de bedrijfsdoelen te behalen. Met elke persoon die toegevoegd wordt aan de organisatie groeien de mogelijke communicatiestromen exponentieel.

Processen modelleren in BizzStream

Om deze communicatiestromen, of processen, allemaal vloeiend te laten verlopen is het handig om ze goed te documenteren. Of nog beter. Te automatiseren. Natuurlijk blijven mensen onmisbaar in elke organisatie. Maar de juiste tooling kan het werk van deze mensen goed ondersteunen en ruimte en kosten besparen. Als standaard taken, zoals bijvoorbeeld wekelijkse urenadministratie, geautomatiseerd worden dan blijft er tijd over voor meer uitdagende vraagstukken. Met BizzStream kunnen processen relatief eenvoudig geautomatiseerd worden. Op het platform kunnen alle benodigde datatypen en de daarbij behorende acties gedefiniëerd worden. Op basis van die definities kunnen vervolgens visualisaties gemaakt worden. BizzStream is beschikbaar via een webapplicatie en een mobiele app. Zo hebben eindgebruikers altijd en overal toegang tot de laatste data omtrent hun werkprocessen. Bovenop de basisfunctionaliteit waarin processen en procesvisualisaties gemodelleerd kunnen worden biedt BizzStream ook meer geavanceerde functionaliteit waarmee vergaande automatisering doorgevoerd kan worden. Met deze combinatie aan functionaliteit kunnen gebruikers eigenlijk vrijwel elk proces in BizzStream onderbrengen.

De kracht van eenvoud

Het doel van ons platform is daarmee duidelijk: organisaties zoveel mogelijk ontzorgen. Zo willen we iedereen in staat stellen om zoveel mogelijk waarde toe te voegen. Een vergaande automatisering van processen kan ervoor zorgen dat communicatie binnen het bedrijf gestructureerder, en dus efficiënter, verloopt. Want waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan.

Bronnen

  1. The Lean Startup – Eric Ries
  2. https://scaleupcompany.com/de-vijf-groeifasen-van-elke-bedrijf/
  3. https://www.nlgroeit.nl/de-vijf-groeifasen-van-iedere-groei-ondernemer
  4. https://www.graydon.nl/blog/welke-groeifase-zit-mijn-interne-organisatie
  5. https://newscientist.nl/blogs/hoe-meer-automatisering-hoe-crucialer-de-mens/

Naam:Marc van den Hurk

Functie:Product Owner

Bedrijf:Maxedy

Sluiten

Download klantcase Van Werven